View Online  |  Forward Newsletter  |  Print to PDF
October 2018

Dear Client / Geagte Kliënt


Newsletter
 
 

Execution Sales:  Reserweprys voortaan noodsaaklik


Ons is seker die uitspraak deur ‘n volbank van die Suid Gautengse Hooggeregshof,  in September 2018, dat woonhuise waarop daar deur middel van regsproses beslag gelê was  deur skuldeisers, voortaan nie meer per openbare veiling verkoop mag word sonder dat ‘n reserwe prys daarvoor vasgestel was nie, behalwe in buitengewone omstandighede, deur alle verbruikers en deur huiseienaars in die besonder, verwelkom sal word.

A reserve price is the minimum price that something may be sold for at an auction. If no one bids at or above the reserve price‚ the property remains unsold.
 Court rules were changed in 2017 to allow for the setting of reserve prices‚ but this was applied inconsistently by the judges in the Gauteng court (as is the case elsewhere). Henceforth judges in that provincial division of the High Court will have to apply this ruling as set by its full bench.

‘n Ander belangrike en verreikende uitvloeisel van hierdie uitspraak in belang van huiseienaars is dat verband-ooreenkomste as herstel beskou word sodra alle agterstallige paaiemente en die redelike kostes van die skuldeiser betaal is.  Dit bring mee dat die herstel van ‘n verband-ooreenkoms nie, soos voorheen, onderhewig is aan ‘n arbitrêre besluit deur die krediet voorsiener nie, maar heeltemal in die hande van die lener is. 

This judgement is certainly a triumph for home owners in financial difficulty‚ who could otherwise have been evicted from their properties after falling into arrears on mortgage payments.  Before this judgement they not only faced the prospect of losing their homes‚ but often ended up with substantial debt due to the bank selling their homes at sheriff’s auctions without reserve prices, as allowed by the court rules. Examples are aplenty where homes were sold for the proverbial tuppence with no recourse available to the erstwhile owners.

Hierdie uitspraak is vir eers ongelukkig slegs afdwingbaar in Gauteng maar ons is seker dat hierdie brawe uitspraak vinnig in alle howe deur die res van die land geïmplementeer sal word.  Dit is ook hoogs twyfelagtig of banke die risiko sal neem om teen die uitspraak te appelleer óf om dit na die Konstitusionele Hof vir beregting te verwys.
In die skriftelike uitspraak word dit soos volg gestel:

“Since the right to adequate housing is a fundamental human right enshrined in the Bill of Rights in our Constitution‚ the orders to levy execution against property‚ which are primary residence‚ are required to be in harmony with the Constitution‚ which applies to all laws.” 

Die uitspraak bepaal voorts, in verband met die huidige praktyk waar geld leners howe meer as een keer vir dieselfde saak nader, een keer vir 'n skuld-bevel, waar die hof die lener beveel om die uitstaande skuld onder ‘n verband te betaal en daarna weer vir eksekusie-bevel ter uitvoering van die eerste, ten einde die verkoop van 'n eiendom op 'n veiling te magtig.  Die doel hiervan is om regskoste van die proses te verminder en sal ook baie tyd vir die howe spaar.

The ruling unfortunately did not determine what the reserve prices should be. This will therefore in each case be decided by judges based on all relevant facts placed before the court by both lender and borrower‚ including whether the residence is primary or secondary‚ the extent of the arrears‚ and the market valuation of the property. The court ruling only applies to primary residences.

Die saak was aangehoor deur ‘n volbank van die hof nadat regter Willem van der Linde vier sake van Standard Bank en Absa verwys het na  Gauteng se regter-president, Dunstan Mlambo‚ wie besluit het dat dit die aangewese tyd was om te verseker dat regters in hul uitsprake slegs uit een mond praat. 

Groete / Regards

Hennie & Eberhard 
 
 
 
 
ArticleImage  
Selling Your House: Disclosing Defects
A recent High Court decision again confirms that when it comes to selling your house, honesty is indeed the best policy. 

Specifically, disclose all defects you know of to potential buyers, or risk expensive litigation and damages claims. 
Read More
 
 
 
 
 
 
 
Wat om te doen wanneer iemand tot sterwe kom  
ArticleImage
Die wete dat die dood onafwendbaar is, beteken nie dat ons nie geskok en hartseer is wanneer dit met iemand naby aan ons gebeur nie. Ons skram dikwels daarvan weg om hieroor te dink, maar dit kan van onskatbare waarde wees as ons voorberei en weet wat om te doen, wanneer daardie hartseer dag wel aanbreek.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
ArticleImage  
The Importance of Directors’ Meeting Minutes - “Who, What, Where, When and Why?”
Steinhoff and other high-profile corporate scandals both here and overseas highlight the need for directors to ensure that their board and committee meetings (and the decisions taken at them) are correctly and accurately recorded. 

The point is that as a company director you are given wide powers by our Companies Act, but you also have to comply with a raft of fiduciary duties and statutory responsibilities. Failure to do so exposes both your company and you personally to substantial risk.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
Werknemers : Wanneer moet hulle aftree?  
ArticleImage
Ons het rekordgetalle werknemers wat nou hul sestigs betree. As jy ‘n werkgewer is, of dit nou ‘n familie-besigheid is, of ‘n korporatiewe omgewing met duisende werknemers,  moet julle nou al seker maak dat julle gepaste beleide in plek het, om verpligte aftrede te hanteer.

Dit is uiters belangrik.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
ArticleImage  
Dagga – Just How Legal is it Now?
The media has been awash with reports (sometimes conflicting, often vague) of what the recent Constitutional Court ruling means in practice. 

Whether you agree with the ruling or not, and whether or not you personally have ever had (or intend to have) anything to do with cannabis/marijuana/weed/dagga, we all need to be aware of the implications. Here’s some food for thought -
Read More
 
 
 
 
 
 
 
 Our Directors
             
       
    Hennie van Zyl
DIRECTOR
021 180 4551 / 083 250 9501
hvanzyl@vzk.co.za
      Eberhard Kruger
DIRECTOR
021 180 4552 / 082 789 1706
ekruger@vzk.co.za
      Cheryl-Anne Ehrenreich
DIRECTOR
021 180 4564 / 082 783 7242
cheryl@vzk.co.za
   
     Full Bio →

       Full Bio →

       Full Bio →

   
             
 
 
 
 
 
 

© LawDotNews & Van Zyl Kruger Inc. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

VAN ZYL KRUGER INCORPORATED (REG. NO 2015/174073/21) (VAT NUMBER 413 0273 172)


www.vzk.co.za

Suite A4-2, Avanti Building, South Block,
cnr Carl Cronje Drive & Bill Bezuidenhout Avenue, Bellville, Cape Town

info@vzk.co.za | Reception: 021 180 4550 | Fax: 021 180 4540


DIRECTORS: H L VAN ZYL (B.PROC); E S KRUGER (B.COMM LL.B MPRE); C A EHRENREICH (BA.LL.B LL.M)
ASSOCIATES: S JANSE VAN RENSBURG (B.COM LL.B); LI CHANTLER(B COMM LLB); D VAN ZYL (LL.B LL.M);
M VAN DEN HEEVER (LL.B); A BARNARD (B.COM LL.B DIP.FINPLANNING).
PRACTICE MANAGER: F BRAVENBOER (NDIP FIS).
CONSULTANT: J A L VAN ZYL (B.JURIS LL.B); C I’ANSON-SPARKS Solicitor in England and Wales (LL.B(HONS), DIP LEGAL PRACTICE)