View Online  |  Forward Newsletter  |  Print to PDF
August 2018

Dear Client / Geagte Kliënt


Newsletter
 
 
 
72-uur klousule/ 72-hour clause

In die strammer ekonomies toestande wat ons nou betree, gaan dit dikwels gebeur dat ‘n verkoper voor die keuse gestel gaan word om, óf ‘n aanbod vir die aankoop van eiendom te aanvaar, onderhewig aan opskortende voorwaardes, soos byvoorbeeld die verkoop van ‘n koper se eiendom of die verkryging van ‘n verband, óf om eerder vir ‘n  kontant koper te wag en die risiko te loop dat die eerste koper dalk van die toneel verdwyn.

Although sellers obviously want the best price for the property in the shortest period, the reality is that cash purchasers are becoming an increasingly scarce commodity and sellers may have to seriously consider offers introduced subject to suspensive conditions.Opskortende voorwaardes is natuurlik altyd gekoppel aan ‘n tydperk waarbinne daaraan voldoen moet word en die kontrak verval in totaliteit indien daar nie aan die voorwaardes voldoen was binne die periode nie. Die onderliggende probleem met sodanige voorwaardes is natuurlik dat dit in die algemeen beteken dat die eiendom effektief uit die mark onttrek word vir die periode wat daar toegelaat word vir voldoening daaraan.

Since it is clearly not always the best option for a seller to accept an offer subject to a suspensive condition, the practice has evolved to introduce the so-called 72-hour clause to help mitigate the risk of losing a possible future unconditional buyer. The introduction thereof into an agreement of sale of a property has the effect that the seller is entitled to call upon the purchaser to comply within 72-hours with all the suspensive conditions, if and when, a bona fide unconditional offer to purchase is received from a third party or lose out on the transaction.  

Op sodanige wyse voorkom die verkoper dus dat die geleentheid gemis word wanneer ‘n kontant koper skielik vorendag sou kom en word die inisiatief behou om die uitkoms van die transaksie te beheer gedurende die tydperk terwyl daar op voldoening van die opskortende voorwaarde gewag word. Die is amper soos die twee vlieë met een klap, behalwe dat in die geval een vlieg, altyd na die tyd, half bedwelmd, wegkom!

A seller cannot ordinally demand of the purchaser, in the first instance, to pay a higher purchase price, if an unconditional second offer is received for a higher purchase price.  That will only be possible if the so called “meet or beat” condition was introduced as part of the 72-hour clause, in which instance the purchaser will be compelled to at least match the price as may be offered by the third party offeree.

Dit is baie belangrik dat verkopers nie net hul prokureurs versoek om die bewoording van ‘n voorgestelde 72-uur klousule na te gaan alvorens hul hulself daartoe verbind nie, maar ook die prokureur versoek om die implimentering daarvan te behartig, wanneer ‘n verdere aanbod ontvang word wat die implimentering van die 72-uur klousule noodsaak.

Getting your attorney involved as suggested will ensure that most of the typical challenges as may be encountered when notifying the purchaser in the first instance of the third party offer that was received and which have over time often been the subject of many a legal dispute, is effectively sidestepped.

Groete / Regards
Hennie & Eberhard 
 
 
ArticleImage  
Property Scams – Beware (Cyber) Wolves in Sheep’s Clothing!
Cybercrime levels are surging, and it didn’t take the scammers long to figure out that when you buy and sell property you become a prime target because of course –
  • Property transactions provide rich pickings, often very rich pickings. 

  • Electronic communication between attorneys and clients, which is all-pervasive these days, creates a fertile ground for interception and deception.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
Om geld uit te leen wat “op versoek” terugbetaal moet word : Pasop vir verjaring!  
ArticleImage
Jy weet waarskynlik dat gewone skulde na ‘n periode van drie jaar verjaar. Die skuld kan dan nie meer verhaal word nie. Daarom is dit vir ‘n skuldeiser belangrik om te weet wanneer verjaring van enige skuldbedrag begin om te loop. Van daardie oomblik begin die stophorlosie tik.  

Die Grondwetlike Hof het onlangs ‘n geval van verjaring hanteer met ‘n lening wat “op versoek” terugbetaalbaar was. 
Read More
 
 
 
 
 
 
 
ArticleImage  
Your Body Corporate and Arrear Levies: To Sequestrate or Not To Sequestrate?
Levies are the lifeblood of a sectional title scheme, and the Body Corporate has a duty to recover arrears from defaulting owners. It has the power, in addition to following standard debt collection procedures and perhaps approaching the Community Schemes Ombud for assistance, to apply for the sequestration of the owner’s estate. Indeed just the threat of a sequestration application is sometimes enough to frighten a recalcitrant debtor into paying up.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
Sekuriteitsmaatskappy in die visier: Die slaghuis as slagoffer  
ArticleImage
Wanneer jy ‘n sekuriteitsmaatskappy kontrakteer om jou alarm te monitor en om gewapende reaksiedienste te bied, betaal jy hulle om jou teen misdadigers te beskerm. Hoe gemaak as dit nie gebeur nie? 

‘n Onlangse saak in die Hooggeregshof het hieroor gehandel. 
Read More
 
 
 
 
 
 
 
 Our Directors
             
       
    Hennie van Zyl
DIRECTOR
021 180 4551 / 083 250 9501
hvanzyl@vzk.co.za
      Eberhard Kruger
DIRECTOR
021 180 4552 / 082 789 1706
ekruger@vzk.co.za
      Cheryl-Anne Ehrenreich
DIRECTOR
021 180 4564 / 082 783 7242
cheryl@vzk.co.za
   
     Full Bio →

       Full Bio →

       Full Bio →

   
             
 
 
 
 
 
 

© LawDotNews & Van Zyl Kruger Inc. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

VAN ZYL KRUGER INCORPORATED (REG. NO 2015/174073/21) (VAT NUMBER 413 0273 172)


www.vzk.co.za

Suite A4-2, Avanti Building, South Block,
cnr Carl Cronje Drive & Bill Bezuidenhout Avenue, Bellville, Cape Town

info@vzk.co.za | Reception: 021 180 4550 | Fax: 021 180 4540


DIRECTORS: H L VAN ZYL (B.PROC); E S KRUGER (B.COMM LL.B MPRE); C A EHRENREICH (BA.LL.B LL.M)
ASSOCIATES: S JANSE VAN RENSBURG (B.COM LL.B); LI CHANTLER(B COMM LLB); D VAN ZYL (LL.B LL.M);
M VAN DEN HEEVER (LL.B); A BARNARD (B.COM LL.B DIP.FINPLANNING).
PRACTICE MANAGER: F BRAVENBOER (NDIP FIS).
CONSULTANT: J A L VAN ZYL (B.JURIS LL.B); C I’ANSON-SPARKS Solicitor in England and Wales (LL.B(HONS), DIP LEGAL PRACTICE)