View Online  |  Forward Newsletter  |  Print to PDF
November 2018

Dear Client / Geagte Kliënt


Newsletter
 
 
LEGAL PRATICE COUNCIL:
Nuwe bestel vir alle Prokureurs en Advokate


The Legal Practice Act 28 of 2014 (LPA) (with some exclusions) has become law as from 1 November 2018.

Dit beteken dat alle praktiserende prokureurs voortaan nie meer onderskeidelik deur die vier provinsiale Prokureursordes of die onderskeie Balie rade beheer word nie, maar nou onder die beheer staan van die nuut gekonstitueerde Regs-praktykraad of “Legal Practice Council” (LPC).

The Law Society of South Africa (LSSA), will continue as a voluntary body to represent, support and assist all practising attorneys, the Black Lawyers Association and National Association of Democratic Lawyers as constituent members together with provincial attorneys' associations (which replace the four provincial law societies) but the LSSA will no longer have control of practising attorneys as that function now vests in the LPC being a creature of statute under control of the Department of Justice of the National Government.

Hoofstuk 2 van die LPA is reeds op 31 Oktober 2018 in werking gestel en die LPC is onmiddellik saamgestel. Die verkose ampsdraers wat verkies was is volg: Johannesburgse prokureur Kathleen Matolo-Dlepu en Johannesburgse advokaat Anthea Platt SC, onderskeidelik as voorsitter en ondervoorsitter. Die lede van die Uitvoerende Komitee is Greg Harpur SC (advokaat), Trudie Nichols (prokureur), Lutendo Sigogo (prokureur), Jan Stemmett (prokureur) en Phillip Zilwa SC (advokaat). Die Nasionale Forum oor die Regsprofessie is aangevul.

The rest of the LPA was thereafter implemented on 1 November 2018 (with certain exclusions, including most of s. 35 which relates to fees). The Attorneys Act, 1979 was also repealed as a consequence and the statutory provincial law societies abolished. The LPC will take over the provincial law societies' staff and assets and commence to regulate the legal profession (attorneys and advocates).

Kliënte van prokureurs kan voortgaan om met die voormalige provinsiale prokureursordes of -verenigings, wat voortaan die streekskantore van die LPC sal wees, met die volgende nommers in verbinding te tree en navrae te verwys:

Bloemfontein: (051) 447 3237
Kaapstad / Cape Town: (021) 443 6700
Pietermaritzburg: (033) 345 1304
Pretoria: (012) 338 5800


Groete / Greetings

Hennie & Eberhard 
 
|  Directors


 
 
 
ArticleImage  
It’s “13th Cheque” Time Again: Must You Pay Annual Bonuses?
Can it really be “Silly Season” time again? Seems like just yesterday we were all celebrating the birth of a brand-new 2018…

The reality of course is that Year End is now just around the corner, and for many employees that means rapidly-growing expectations of an annual bonus.

Unfortunately not every business will be able or willing to double their monthly salary bill to meet these expectations, and every year at this time the CCMA is landed with the resulting bitter disputes. We discuss whether our law automatically obliges employers to pay bonuses, and lay out the three essentials for both employers and employees to follow in order to avoid any unhappiness or argument.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
Kan ek troeteldiere in ‘n Residensiële Kompleks aanhou?  
ArticleImage
Daar is ooglopende voordele daaraan verbonde om in ‘n residensiële kompleks te woon – vandaar die groeiende behoefte aan woonstelle en sekuriteits-landgoedere. Daarmee saam kom die verpligting om in te pas en om sommige van die vryhede wat ‘n mens op jou eie sou hê, op te offer. 

Byvoorbeeld, die aanhou van troeteldiere is dikwels ‘n netelige onderwerp in gemeenskapskemas. Daarom is dit in almal se belang dat dit in die skema se Gedragsreëls aangespreek word.

Lees verder vir idees oor hoe om vas te stel wat jou regte is, met raad vir trustees, verkopers, kopers en agente oor hoe om dispute en teleurstelling van meet af te vermy. Ons sluit af met ‘n aanbeveling oor hoe om enige dispute wat wel kop uitsteek op te los.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
ArticleImage  
Travelling Abroad? Know Local Laws or Risk Jail
You are arrested in a foreign country and told that you have contravened the local laws. You face prison, or worse.

“But I acted totally innocently” you protest “that’s legal in South Africa; I had no idea it was different here”. “Tough”, replies the stony-faced local law enforcement officer, “you should have found out what our local laws and customs are before you came here”.

An official government warning to do just that follows reports of a death sentence imposed by Vietnam on a South African drug smuggler. We discuss how the warning applies to you and not just to drug smugglers, the dangers of ignorance, and of how to protect yourself from arrest and prosecution.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer is ‘n skuldenaar “Insolvent”? Die Geval van Agterstallige Onderhoud dien as Illustrasie  
ArticleImage
Hetsy ‘n onderhouds-wanbetaler of ‘n algemene skuldenaar geld aan jou verskuldig is,   bied ons reg aan jou ‘n reeks invorderingsopsies.

Een daarvan is ‘n aansoek vir sekwestrasie. Dit bly ‘n drastiese stap. Dikwels sal ‘n skuldenaar probeer om te betaal, anders verloor hy/sy beheer oor sy/haar eie sake. 

Wat moet jy bewys ten einde met so ‘n aansoek suksesvol te wees? Hoe bewys jy dat die skuldenaar werklik insolvent is? Ons kyk na ‘n uitspraak van die Hooggeregshof ter illustrasie. Hier het ‘n ma met ‘n eis vir agterstallige onderhoud van R228,000 geslaag met haar aansoek vir sekwestrasie teen haar voormalige man.
Read More
 
 
 
 
 
 
 
 Our Directors
             
       
    Hennie van Zyl
DIRECTOR
021 180 4551 / 083 250 9501
hvanzyl@vzk.co.za
      Eberhard Kruger
DIRECTOR
021 180 4552 / 082 789 1706
ekruger@vzk.co.za
      Cheryl-Anne Ehrenreich
DIRECTOR
021 180 4564 / 082 783 7242
cheryl@vzk.co.za
   
     Full Bio →

       Full Bio →

       Full Bio →

   
             
 
 
 
 
 
 

© LawDotNews & Van Zyl Kruger Inc. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as legal advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

VAN ZYL KRUGER INCORPORATED (REG. NO 2015/174073/21) (VAT NUMBER 413 0273 172)


www.vzk.co.za

Suite A4-2, Avanti Building, South Block,
cnr Carl Cronje Drive & Bill Bezuidenhout Avenue, Bellville, Cape Town

info@vzk.co.za | Reception: 021 180 4550 | Fax: 021 180 4540


DIRECTORS: H L VAN ZYL (B.PROC); E S KRUGER (B.COMM LL.B MPRE); C A EHRENREICH (BA.LL.B LL.M)
ASSOCIATES: S JANSE VAN RENSBURG (B.COM LL.B); LI CHANTLER(B COMM LLB); D VAN ZYL (LL.B LL.M);
M VAN DEN HEEVER (LL.B); A BARNARD (B.COM LL.B DIP.FINPLANNING).
PRACTICE MANAGER: F BRAVENBOER (NDIP FIS).
CONSULTANT: J A L VAN ZYL (B.JURIS LL.B); C I’ANSON-SPARKS Solicitor in England and Wales (LL.B(HONS), DIP LEGAL PRACTICE)