From : ian@sitecreations.co.za

Forward newsletter to :

Email Name
 

This is the preview of the newsletter you're about to send.

Huis gebou: Wat is ‘n okkupasiesertifikaat en hoekom het jy dit nodig?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teken aan  |  Stuur aan per e-pos  |  Druk 'n PDF weergawe   |  English
Kramer Villion Norris - KVN Junie 2017
 
 
 
Huis gebou: Wat is ‘n okkupasiesertifikaat en hoekom het jy dit nodig?
 
Cheops, ‘n Egiptiese farao wat in die 26ste Eeu vC regeer het, moes 20 jaar lank wag terwyl sy Groot Piramide van Giza gebou is. Hy het seker ook, soos ons vandag, ondervind dat dit selde gebeur dat enige bouwerk op tyd of teen die begrote koste afgehandel en gelewer word. 

Nadat jy hopelik nie te lank gewag het vir jou droomhuis om klaar gebou te word nie, sal jy so gou as moontlik wil intrek.

Nou benodig jy ‘n Okkupasiesertifikaat van jou plaaslike munisipaliteit. Ons kyk hierna, wat dit behels, waarom dit nodig is, hoe dit jou beskerm en hoe jy dit kan kry.
| lees meer |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ArticleImage  
ArticleImage  
ArticleImage
 
 
 
 
 
 
Dagga – Arrestasie bly ‘n moontlikheid  
 
 
Sal jou Huweliksvoorwaardekontrak Trustbates teen egskeiding beskerm?  
 
 
Begin jy met ‘n besigheid? Die besigheidstrust as ondernemingsvorm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teenstrydige mediaberigte skep verwarring oor die vraag of dagga (cannabis) nog ‘n onwettige dwelm in Suid-Afrika is, al dan nie. 

Ons kyk na die onlangse uitspraak van die Hoë Hof en bespreek die effek daarvan op die kweek en gebruik van dagga in jou eie woning. Kan pasiënte wat dagga vir persoonlike, medisinale wil gebruik toestemming kry om dit te doen? Wat is die storie met die kweek van dagga? Wat is die situasie met dagga in die werkplek? 

Lees gerus verder, hier is pertinente inligting en belangrike waarskuwings ter sprake.
 
 
 
‘n Bittere egskeidingstryd in die Appèlhof wys weer hoe belangrik dit vir huwelikspartye is om voor die troue, volledig met hul prokureurs of onderskeie prokureurs te konsulteer om ‘n gepaste huweliksvoorwaardekontrak te finaliseer. Jou HVK moet volledige besonderhede bevat om toekomstige scenarios aan te spreek. 

Hier was miljoene rande ter sprake. Die vrou het aanspraak gemaak op bates in twee trusts. Aldus haar was trustbates nie uitgesluit in die HVK nie; alternatiewelik behoort die bates in elk geval regtens in haar man se boedel. Sy wou dus die trustbates insluit by die berekening. Dan het sy ‘n direkte aanspraak daarop as deel van die aanwas.  
 
 
 
“Goed begin is half gewin” As jy ‘n lewensvatbare besigheidskonsep het en jy is uitgeknip vir die opwindende lewe van ‘n entrepreneur, moet jy professionele advies inwin oor hoe om te begin.

In ons reeks “Kies die regte entiteit vir jou besigheid“ kyk ons na die positiewe en negatiewe aspekte van ‘n besigheidstrust.

Ons bespreek die trustkonsep en spesifiek die “besigheidstrust”. Ons kyk ook na 5 voordele en 3 nadele van die trustvorm. Ons kyk ook na die aanslag van die owerhede se kant af op trusts.
 
| lees meer |  
| lees meer |  
| lees meer |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jou Junie-webwerwe: Gebruik gesonde voedsel in die stryd teen griep
 
Hippokrates het reeds in 400 vC verkondig dat voedsel jou medisyne moet wees, en medisyne jou voedsel. 

Moet nie dat verkoue en griep jou hierdie winter onderkry nie. Veral nie as jy jou eie besigheid bedryf nie. Onthou, elke dag wat jy siek is, is ‘n dag waarop jy goeie geleenthede kan mis.  

Ons kyk na ‘n wetenskaplike oorsig oor die beste 15 tipes voedsel om te eet, wanneer siekte jou pak. Ons kyk ook na hulpmiddels en die positiewe effek van “goeie voedsel” en die aanvulling daarvan met die hulp van jou plaaslike apteker.   Lees gerus verder.
| lees meer |
 
 
 
Contact us LinkedIn Twitter YouTube Google+ Facebook Visit Our Website Email us Get Directions to our office
Uitsluiting

Die inligting hierin vervat is van ‘n algemene aard en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u professionele adviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

© DotNews.  All Rights Reserved.


  ’n Kliëntskakelingsdiens van DotNews Indien julle van jul personeel op die lys wil byvoeg om die professionele weergawe te ontvang, of van die lys wil verwyder, laat ons asseblief per e-pos weet deur op hierdie skakel te klik.