Webwerwe van die Maand: Gesondheid, geluk en produktiwiteit op kantoor.

Of jou kantoor groot of klein is, die uitleg daarvan bly van uiterste belang vir jou werknemers se fisiese en geestelike gesondheid.  

Kyk met nuwe oë na jou kantoor se bestaande uitleg deur die “5 Office Design Hacks That Will Increase Employee’s Productivity” te gebruik op die Dumb Little Man webwerf.

Dan is daar natuurlik plante!
  ‘n Duidelike en wetenskaplike uiteensetting oor hoe plante die lug suiwer en jou kantoorruimte verbeter is te vinde op Plant Life Balance se “The Simple Science” blad. Daarmee kan jy elke vertrek in jou huis of in jou kantoor oorweeg – en vasstel hoe gesond dit is. Hoeveel potplante benodig jy om die vertrek ‘n gesonde ruimte te maak? 


Uit die HAT:

stollingsgesteente s.nw. (-s) (geologiese term) gesteente ontstaan deur afkoeling van magma/lawa wat uit vulkane stroom. 

Disclaimer
Die inligting hierin vervat is van ‘n algemene aard en moet nie as professionele advies gebruik word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u professionele adviseur vir spesifieke en toegepaste advies.