Verkopers en Verhuurders : Is jou eiendomsagent geregistreer?

Mediaberigte dui aan dat tot soveel as 50 000 eiendomsagente sonder die verpligte Getrouheidswaarborgsertifikate praktiseer. Die werklike geval behoort veel minder te wees. Vermoedelik is daar heelwat agente oor die laaste tien jaar wat nie hul sertifikate hernu het nie, omdat hulle nie meer as eiendomsagente praktiseer nie. 

Dit is moontlik dat die agent wat jou huis verkoop het of verhuur het (of dit nou opsetlik of onwetend is) nie meer by die Raad op Eiendomsagentskapaangeleenthede (“die Raad”) as ‘n agent geregistreer is nie.    


‘n Ongeregistreerde eiendomsagent …
  1. Slegs geregistreerde eiendomsagente (en praktiserende prokureurs wat nie as agente hoef te registreer nie) word regtens toegelaat om vergoeding of kommissie voortspruitend uit ‘n eiendomstransaksie te eis. ‘n Agent wat nie geregistreer is nie, kan regtens nie ‘n eis vir kommissie afdwing nie.
     
  2. Dit kan ook beteken dat jy ‘n groot bedrag geld in kommissie kan bespaar. Die vraag is – kan jy die risiko neem om dit nie voor die tyd vas te stel nie. Kan jy werklik bekostig om jou grootste bate aan iemand toe te vertrou wat nie professioneel geregistreer is nie en wat jou gevolglik ook nie die beskerming van ‘n professionele Getrouheidsfonds kan bied nie. 
Dit is ooglopend beter om versigtig met jou bates en met jou opdragte om te gaan. Verkry bevestiging van jou agent dat sy of haar registrasie op datum is. Indien daar enige onduidelikheid is of enigiets is wat jou ongemaklik laat voel, vra jou prokureur om ook navraag te doen, voordat jy enige mandaat of opdrag of koopkontrak of verhuringskontrak teken. 


Notas aan eiendomsagente  

As jy nie jou Getrouheidsfondssertifikaat hernu nie, kan jy nie enige kommissie opeis of afdwing nie. Dit is ook ‘n strafregtelike oortreding indien jy sonder die voorgeskrewe sertifikaat praktiseer. 
 
As agent kan jy seker maak dat jy jouself onderskei en dat almal met wie jy te doene het, met een oogopslag kan bevestig dat jy wel geregistreer is. Gebruik die EAAB se PrivySeal en maak seker dat dit reg op jou e-posse aangebring is. Kyk gerus na die aanwysings onder die artikel “Ensure your PrivySeal reflects the current date and time” op die Raad (“EAAB”) se webwerf.
Disclaimer
© LawDotNews. This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact a professional for specific and detailed advice.